FINANCOVÁNÍ

Hrubý rozpočet

Veškeré hrubé rozpočty se stanovují podle velikosti stavby (obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2), z naší, či vámi dodané studie, popř. projektové dokumentace.
Hrubý rozpočet je orientační. Po konzultaci o možnostech vytápění, likvidace odpadních vod, krytin atd. vám zhotovíme položkový rozpočet.

Položkový rozpočet

Stanovuje se z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Tento rozpočet slouží k přesnému stanovení, co na vaší stavbě bude zapotřebí, v jakém množství a za jakou cenu stavbu pořídíte.

Naše projekty

Pokud si vyberete projekt z naší nabídky, vypracujeme vám položkový rozpočet opět po konzultaci výše uvedených položek, dle vašich požadavků a představ.