Vytápění domů

Tepelná charakteristika rodinného domu 

Nízkoenergetické rodinné domy firmy GLOBAL Raška jsou sendvičové konstrukce na bázi dřeva s vysokým tepelným odporem obvodové konstrukce.
Součinitelé prostupu tepla jsou:
Svislá venkovní stěna  0,18 W/m2K
Střecha    0,18 W/m2K
Podlaha    0,31 W/m2K
Vypočtená tepelná ztráta objektu pro zadanou venkovní teplotu te = -15°C a vnitřní teplotu ti = +20°C je podle typu domu (příklad domu 140m2 podlahové plochy) :
Tepelná ztráta prostupem   Qp = 2 877 W
Tepelná ztráta infiltrací  Qi = 1 650 W
Celková tepelná ztráta  Qc = 4 526 W


Bilance spotřeby energie:

Roční spotřeba energie na vytápění   7 000 kWh, tj. 50kWh/m2
Roční spotřeba energie na ohřev TUV  4 000 kWh
Roční spotřeba energie pro ostatní provoz domu 4 000 kWh
Celková roční spotřeba     15 000 kWh

Celková tepelná ztráta rodinného domu je podle typů domu v rozmezí 4 000 až 5 000 W s roční spotřebou energie na vytápění 7000 až 8000 W.

 

Navržený způsob vytápění

Pro tento typ rodinných domů je výhodné elektrické vytápění smíšené:
1.NP – vytápění elektrickým podlahovým topením s el. topnými kabely
2.NP – vytápění elektrickými sálavými topidly nebo konvektory, případně sálavými stropy s topnou fólií
Elektrické podlahové vytápění s topnými kabely v betonové (6 cm) nebo anhydritové (4 cm) desce zajišťuje potřebnou akumulaci tepla a tím zajišťuje setrvačnost topného systému.
Elektrické vytápění je v těchto domech vhodné kombinovat s krbovými nebo kachlovými kamny.
Instalovaný elektrický příkon topení je dle typu domu 6 000 až 8 000W. Pro tyto hodnoty příkonu je dostatečná velikost hlavního jističe 25A/3.
Dále je možno navrhnout i další typy elektrického vytápění :
topné kabely v klasické prkenné podlaze ve vzduchové mezeře – „suchá montáž“
topná fólie pod plovoucí podlahou
topná fólie v sálavém stropě pod sádrokartonem
sálavé stropní panely
Přehled jednotlivých typů elektrických topných těles najdete na www.sefen.cz

Způsob regulace elektrického vytápění

Nedílným a důležitým prvkem systému vytápění je regulace.
Hlavní přívod – ze strany dodavatele elektrické energie je vyžadováno přepínání sazby vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu signálem HDO. Signál HDO blokuje provoz topení v době vysokého tarifu – 4x 1 hod denně.
Doporučený způsob regulace je kombinací teplotní a časové regulace, kdy je celá domácnost přizpůsobena časovému rozvrhu rodiny v jednotlivých dnech v týdnu.
Teplotní regulace elektrického topení „pilotním vodičem“ nabízí 3 úrovně teplot :
komfortní teplota – nastavená na jednotlivých termostatech různě
tlumená – teplota snížená cca o 3°C proti komfortní teplotě
nezámrzná – bezpečnostní teplota 8°C
Regulace elektrického podlahového vytápění termostaty s podlahovými i prostorovými čidly s možností útlumu.
Regulaci elektrického topení je možno spojit i s další požadovanou regulací např.:
 • ohřev vody
 • ovládání žaluzií a rolet
 • EZS
  a dalšími funkcemi domu

Celkový instalovaný elektrický příkon spotřebičů

Pi = 21 kW
z toho:

 • el. přímé topidla  Pi = 3,53 kW
 • el.  podlahové vytápění Pi = 4,06 kW
 • TUV    Pi = 2 kW
 • ostatní    Pi = 11 kW

Provozní náklady na energii pro celý rodinný dům

Velikost hlavního jističe 25A/3, tarif dle dodavatele elektrické energie ČEZ :

 • stálý měsíční plat dle velikosti jističe  374,00 Kč/měsíc
 • za odběr 1 kWh ve vysokém tarifu (VT)  2,97 Kč/kWh
 • za odběr 1 kWh v nízkém tarifu (NT)  2,34 Kč/kWh
   

Předpokládané roční náklady na vytápění:

 • stálý plat  ½ x 12 x 374,00 Kč  2 244,00 Kč
 • odběr v VT  0 kWh x 2,97 Kč/kWh 0,00 Kč
 • odběr v NT  7 000 kWh x 2,34 Kč/kWh 16 380,00 Kč

celkem za vytápění  18 624,00 Kč

 

Předpokládané roční náklady na ostatní spotřebu:

 • stálý plat   ½ x 12 x 374,00 Kč  2 244,00 Kč
 • odběr v VT  500 kWh x 2,97 Kč/kWh 1 485,00 Kč
 • odběr v NT  7 500 kWh x 2,34 Kč/kWh 17 550,00 Kč

celkem za ostatní spotřebu 19 028,00 Kč

Celkové roční předpokládané náklady na elektrickou energii v domácnosti jsou 37 652,00 Kč.

V případě kombinace s krbem nebo kachlovými kamny klesnou náklady na el. energii o cca 10 000,00 Kč.

 

Náklady na realizaci elektrického vytápění

Elektrické smíšené vytápění – el. topidla a regulace  -  cca 60 000,00 Kč bez DPH
(cena dle vybraných typů topidel a rozsahu podlahového topení a způsobu regulace, sazba DPH podle druhu využití domu – 9% pro dům k trvalému bydlení, 19% pro dům k rekreačním účelům)
Elektroinstalace – silnoproudá elektroinstalace vč. rozvodů pro el. topení - cca 30 000,00 Kč bez DPH  
( dle požadovaného rozsahu)

Další možnosti vytápění

Pro větší typy rodinných domů, zvláště v kombinaci s ohřevem vody pro bazén, je vhodné vytápění teplovodní (v 1.NP podlahové, v 2.NP radiátory) s tepelným čerpadlem typu země/voda nebo vzduch/voda. U tepelného čerpadla typu země/voda je možná kombinace s pasivním chlazením.
Instalace tepelného čerpadla :
- cena TČ dle typu od 120 000 do 200 000 Kč
- cena teplovodního podlahového vytápění cca 600 – 800 Kč/m2 (cena dle typu a materiálu trubek podlahového topení)
Další informace o tepelných čerpadlech jsou k dispozici na www.stiebel-eltron.cz nebo www.tepelna-cerpadla.cz.
Dalším typem vytápění vhodným pro nízkoenergetické domy je teplovzdušné vytápění s větracími jednotkami s rekuperací tepla s možností kombinace s chlazením. 
Instalace teplovzdušného vytápění jednotkou ATREA :
- cena dle typu jednotky a rozvodů cca 200 000 Kč.
Možnost kombinace s krbem.
Další informace o teplovzdušném vytápění jsou k dispozici na 
www.atrea.cz.
 U všech uvedených způsobů je možná kombinace se solárními panely pro ohřev TUV resp. topné vody.
 Po výběru typu domu firma SEFEN s.r.o. Frýdek-místek zpracuje alternativní návrh vytápění rodinného domu s výpočtem tepelných ztrát a výpočtem provozních a investičních nákladů.